The expert tire operation in Cyprus : Call Us Now  22 46 76 26
The expert tire operation in Cyprus : Call Us Now  22 46 76 26
New web new web 3 new web 4 new website 1
KMAX T GEN2

Truck GoodYear

KMAX T

Περιφερειακ� φορτ�ο - Τρ�ιλερ

Το περιφερειακ� ελαστικ� ρυμουλκο�μενου ρυμουλκο�μενου KMAX T περιλαμβ�νει �να μεγ�λο �γκο καουτσο�κ 23% περισσ�τερο απ� τον προκ�τοχ� του * του οπο�ου η σ�νθεσ� του �χει σχεδιαστε� για να αντ�χει σε μεγ�λες χιλι�μετρα και να απαιτε� καθημεριν� χρ�ση σε �να ευρ� φ�σμα δρ�μων.

Πλ�ρης διαθ�σιμη περιοχ� μεγ�θους.

Video
Size Width Height Rim LI/SI Special Details
385/65R22.5 385 65 22.5  164K158L High Load