The expert tire operation in Cyprus : Call Us Now  22 46 76 26
The expert tire operation in Cyprus : Call Us Now  22 46 76 26
New web new web 3 new web 4 new website 1
Presto UHP

Car Debica

Presto UHP

Tα ελαστικ� Debica Presto  UHPε�ναι μια �λλη προηγμ�νη τεχνολογικ� λ�ση για τους οδηγο�ς οχημ�των με υψηλ�ς επιδ�σεις, που θ�λουν να αισθ�νονται ασφαλε�ς και σ�γουροι, τ�σο σε βρεγμ�νο και στεγν� οδ�στρωμα. Ε�ναι επ�σης �να μεγ�λο προ��ν για �ποιον να κανει αποστ�σεις φτην�τερες αν� χιλι�μετρο.

Το Debica Presto UHP �χει ειδικ� σχεδιασμ�νες εγκοπ�ς π�λματος και περιλαμβ�νει �να μεγ�λο αριθμ� απ� σχισμ�ς, �τσι �στε το ελαστικ� κ�βει αποτελεσματικ� το στρ�μα νερο� �ταν �ρχεται σε επαφ� με το �δαφος.  Λειτουργε� καλ� και σε στεγν� οδ�στρωμα. Η ασ�μμετρη σχεδ�αση π�λματος παρ�χει βελτιστοποιημ�νη κατανομ� της δυσκαμψ�ας, παρ�χοντας καλ�τερη απ�δοση στις στροφ�ς.

Αξ�ζει να σημειωθε�, επ�σης, η οικονομικ� πτυχ�. Το βελτιστοποιημ�νο σχ�μα και ο σχεδιασμ�ς του ελαστικο� επιτρ�πει να αυξ�νεται  η επαφ� του με το �δαφος και να γ�νεται  ομοι�μορφη κατανομ� της π�εσης, το οπο�ο μεταφρ�ζεται σε μεγ�λες αποστ�σεις. Το ν�ο ελαστικ� περιλαμβ�νει π�ντε πλευρ�ς - αυτ� ε�ναι �να επιπλ�ον π�μπτο πλευρ� παρ�χει μια β�λτα ακ�μα και σε υψηλ�ς ταχ�τητες.

Video